792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego człowieka nader przykrym wydarzeniem. Ciężko w takich chwilach zajmować się regulacją kwestii prawnych po zmarłym. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w zakresie prawa spadkowego, który nie tylko zajmie się w sposób kompetentny naszą sprawą,

ale również udzieli potrzebnego wsparcia i zrozumienia.

 

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, obejmuje ono regulacje dotyczące sposobów dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, przejścia majątku po śmierci spadkodawcy

na spadkobierców, statusu prawnego spadkobierców, odpowiedzialności za długi spadkowe i dział spadku.

 

Warto zwrócić uwagę, że wsparcie profesjonalnego pełnomocnika często pozwala nie tylko uniknąć dodatkowych stresujących sytuacji,  ale niekiedy postępowania sądowego w ogóle.

Co do zasady, z pomocą pełnomocnika spadkobiercy są w stanie porozumieć się

bez wkraczania na drogę sądową.

Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego człowieka nader przykrym wydarzeniem. Ciężko w takich chwilach zajmować się regulacją kwestii prawnych po zmarłym. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w zakresie prawa spadkowego, który nie tylko zajmie się w sposób kompetentny naszą sprawą, ale również udzieli potrzebnego wsparcia i zrozumienia.

 

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, obejmuje ono regulacje dotyczące sposobów dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, przejścia majątku po śmierci spadkodawcy na spadkobierców, statusu prawnego spadkobierców, odpowiedzialności za długi spadkowe i dział spadku.

 

Warto zwrócić uwagę, że wsparcie profesjonalnego pełnomocnika często pozwala nie tylko uniknąć dodatkowych stresujących sytuacji,

ale niekiedy postępowania sądowego w ogóle. Co do zasady, z pomocą pełnomocnika spadkobiercy są w stanie porozumieć się bez wkraczania na drogę sądową.

PRAWO SPADKOWE

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY

OD PRAWA SPADKOWEGO

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD PRAWA SPADKOWEGO

przyjęcie i odrzucenie spadku (w tym w imieniu małoletniego)

zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

zachowek i zapisy

dział spadku

odpowiedzialność za długi spadkowe

wydziedziczenie

unieważnienie testamentu

W prawie spadkowym zajmuję się:

stwierdzenie nabycia spadku 

- dziedziczenie ustawowe

i testamentowe

stwierdzenie nabycia spadku - dziedziczenie ustawowe i testamentowe

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

Niekiedy pojawia się pytanie, czy członkowi rodziny, który nie interesował się zmarłym lub wyrządził mu krzywdę przysługuje prawo do dziedziczenia.

 

Istnieje możliwość pozbawienia takiej osoby spadku, w przypadku, gdy:

 

       taka osoba popełniła ciężkie                                     przestępstwo przeciwko zmarłemu,

 

       nakłoniła zmarłego do sporządzenia                   bądź odwołania testamentu za pomocą             podstępu lub groźby,

       

       zniszczyła lub ukryła testament                           zmarłego,

       

        podrobiła lub przerobiła testament                    zmarłego bądź wiedząc o tym,

        że testament jest podrobiony przez                      osobę trzecią świadomie                                              skorzystała z zapisów znajdujących się              w testamencie.

 

Do kompetencji sądu należy stwierdzenie czy osoba wchodząca w krąg spadkobierców jest niegodna dziedziczenia.

Niekiedy pojawia się pytanie, czy członkowi rodziny, który nie interesował się zmarłym lub wyrządził mu krzywdę przysługuje prawo do dziedziczenia.

 

Istnieje możliwość pozbawienia takiej osoby spadku, w przypadku, gdy:

 

       taka osoba popełniła ciężkie przestępstwo przeciwko zmarłemu,

       nakłoniła zmarłego do sporządzenia bądź odwołania testamentu za pomocą podstępu lub groźby,

       zniszczyła lub ukryła testament zmarłego,

       podrobiła lub przerobiła testament zmarłego bądź wiedząc o tym, że testament jest podrobiony przez osobę trzecią świadomie skorzystała                         z zapisów znajdujących się w testamencie.

 

Do kompetencji sądu należy stwierdzenie czy osoba wchodząca w krąg spadkobierców jest niegodna dziedziczenia.

Pozbawienie prawa

do dziedziczenia

Pozbawienie prawa do dziedziczenia

Instytucja prawa spadkowego, która zabezpiecza interesy najbliższej rodziny spadkodawcy, to zachowek. Osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych, według prawa mogą ubiegać się o roszczenie od spadkobierców testamentowych.

Podmioty upoważnione do zachowku to: zstępni, czyli potomkowie w linii prostej, (każdy kolejny potomek spadkodawcy tj. dzieci, wnuki itp.), małżonek oraz rodzice. 

Generalna zasada zawarta w kodeksie cywilnym stanowi, iż osobom uprawnionym do zachowku należy się on w wysokości połowy udziału spadkowego, który by im przypadł w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli

nie ma ukończonych 18-stu lat to wysokość zachowku wynosi dwie trzecie tego udziału. Przy czym, stan niezdolności

do pracy oraz małoletniość ustala się według chwili otwarcia spadku (chwili śmierci spadkodawcy).

Instytucja prawa spadkowego, która zabezpiecza interesy najbliższej rodziny spadkodawcy, to zachowek. Osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych, według prawa mogą ubiegać się o roszczenie od spadkobierców testamentowych. Podmioty upoważnione do zachowku to: zstępni, czyli potomkowie w linii prostej, (każdy kolejny potomek spadkodawcy tj. dzieci, wnuki itp.), małżonek oraz rodzice. Generalna zasada zawarta w kodeksie cywilnym stanowi, iż osobom uprawnionym do zachowku należy się on w wysokości połowy udziału spadkowego, który by im przypadł w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli nie ma ukończonych 18-stu lat to wysokość zachowku wynosi dwie trzecie tego udziału. Przy czym, stan niezdolności do pracy oraz małoletniość ustala się według chwili otwarcia spadku (chwili śmierci spadkodawcy).

Zachowek

Spadkobiercą może być wyłącznie osoba, która żyje w momencie otwarcia spadku. Również uprawnionym do jego otrzymania będzie dziecko poczęte zmarłego, jeżeli urodzi się żywe, a także fundacja, która ma zostać utworzona wskutek jej ustanowienia zgodnie z wolą zmarłego wskazaną w testamencie przez niego sporządzonym. Stwierdzenie nabycia spadku może zostać wydane także wobec osób prawnych, jeżeli istniały one w chwili otwarcia spadku. W związku z powyższym spadkobiercami nie mogą być nie tylko osoby fizyczne zmarłe w momencie otwarcia spadku, ale także osoby prawne nieistniejące w momencie otwarcia spadku.

Spadkobiercą może być wyłącznie osoba, która żyje w momencie otwarcia spadku. Również uprawnionym do jego otrzymania będzie dziecko poczęte zmarłego, jeżeli urodzi się żywe, a także fundacja, która ma zostać utworzona wskutek jej ustanowienia zgodnie z wolą zmarłego wskazaną w testamencie przez niego sporządzonym. Stwierdzenie nabycia spadku może zostać wydane także wobec osób prawnych, jeżeli istniały one w chwili otwarcia spadku. W związku z powyższym spadkobiercami nie mogą być nie tylko osoby fizyczne zmarłe w momencie otwarcia spadku, ale także osoby prawne nieistniejące w momencie otwarcia spadku.

Kim jest spadkobierca?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą w chwili jego śmierci na jedną lub kilka osób uprawnionych do dziedziczenia. Co istotne sposób dziedziczenia zależy od tego,

czy spadkodawca sporządził testament,

czy też nie.

 

W momencie śmierci dochodzi do otwarcia spadku. Wszelkie prawa i obowiązki, które przysługiwały osobie zmarłej przechodzą

na jej spadkobierców. Niezbędne jest więc ustalenie ich kręgu. Mogą to być zarówno spadkobiercy ustawowi (osoby wskazane w ustawie), jak również spadkobiercy testamentowi (osoby, które zostały wskazane przez zmarłego w testamencie). Testament jest rozporządzeniem

na wypadek śmierci, sporządzonym przez spadkodawcę za życia. Co do zasady, w testamencie spadkodawca wskazuje kto ma dziedziczyć oraz w jakiej części.

To testament w pierwszej kolejności rozstrzyga o kwestii osób dziedziczących po spadkodawcy, a następnie dopiero w przypadku jego braku dochodzi

do dziedziczenia ustawowego. Ustalenie

kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem poprzez uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Spadek jest ogółem praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą w chwili jego śmierci na jedną lub kilka osób uprawnionych do dziedziczenia. Co istotne sposób dziedziczenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie.

 

W momencie śmierci dochodzi do otwarcia spadku. Wszelkie prawa i obowiązki, które przysługiwały osobie zmarłej przechodzą na jej spadkobierców. Niezbędne jest więc ustalenie ich kręgu. Mogą to być zarówno spadkobiercy ustawowi (osoby wskazane w ustawie), jak również spadkobiercy testamentowi (osoby, które zostały wskazane przez zmarłego w testamencie). Testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci, sporządzonym przez spadkodawcę za życia. Co do zasady, w testamencie spadkodawca wskazuje kto ma dziedziczyć oraz w jakiej części. To testament w pierwszej kolejności rozstrzyga o kwestii osób dziedziczących po spadkodawcy, a następnie dopiero w przypadku jego braku dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Ustalenie kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem poprzez uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Czym jest spadek i kto może go dziedziczyć?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą w chwili jego śmierci na jedną lub kilka osób uprawnionych do dziedziczenia. Co istotne sposób dziedziczenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie.

 

W momencie śmierci dochodzi do otwarcia spadku. Wszelkie prawa i obowiązki, które przysługiwały osobie zmarłej przechodzą na jej spadkobierców. Niezbędne jest więc ustalenie ich kręgu. Mogą to być zarówno spadkobiercy ustawowi (osoby wskazane w ustawie), jak również spadkobiercy testamentowi (osoby, które zostały wskazane przez zmarłego w testamencie). Testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci, sporządzonym przez spadkodawcę za życia. Co do zasady, w testamencie spadkodawca wskazuje kto ma dziedziczyć oraz w jakiej części. To testament w pierwszej kolejności rozstrzyga o kwestii osób dziedziczących po spadkodawcy, a następnie dopiero w przypadku jego braku dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Ustalenie kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem poprzez uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Czym jest spadek i kto może go dziedziczyć?

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka