POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

tel: +48  792  060  641

michal.wyka.mw@gmail.com

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne to jedna

z najbardziej rozbudowanych

i skomplikowanych gałęzi prawa, dlatego przy podejmowaniu różnego rodzaju czynności prawnych pomoc profesjonalnego pełnomocnika bywa nieodzowna.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego może dotyczyć reprezentowania przed urzędami i organami administracji publicznej (m.in. takie instytucje jak ZUS czy Urząd Skarbowy), postępowania przez sądami administracyjnymi i Samorządowym Kolegium odwoławczym, czy też

w przypadku działań związanych

z uchwalaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sprawach deweloperskich 

oraz w przypadku inwestycji budowlanych osób fizycznych. Prawo administracyjne dotyczy praktycznie każdego człowieka, dlatego właśnie pomoc prawna może okazać się przydatna w każdym momencie.

Prawo administracyjne to jedna z najbardziej rozbudowanych

i skomplikowanych gałęzi prawa, dlatego przy podejmowaniu różnego rodzaju czynności prawnych pomoc profesjonalnego pełnomocnika bywa nieodzowna.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego może dotyczyć reprezentowania przed urzędami i organami administracji publicznej (m.in. takie instytucje jak ZUS czy Urząd Skarbowy), postępowania przez sądami administracyjnymi i Samorządowym Kolegium odwoławczym,

czy też w przypadku działań związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W sprawach deweloperskich oraz w przypadku inwestycji budowlanych osób fizycznych. Prawo administracyjne dotyczy praktycznie każdego człowieka, dlatego właśnie pomoc prawna może okazać się przydatna

w każdym momencie.

 

 

obsługa inwestorów w zw.

z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obsługa inwestorów w zw. z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obsługa prawna inwestycji budowlanych i deweloperskich

sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń

na postanowienia organów administracji publicznej

sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej

postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W prawie administracyjnym zajmuję się:

reprezentacja przed urzędami

i organami administracji publicznej, w tym organami ZUS i US

reprezentacja przed urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami ZUS i US

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY 

OD PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

Praktycznie w każdej sytuacji, kiedy pojawia się konieczność podjęcia określonych działań prawnych. W przypadku niekorzystnej dla nas decyzji uprawnionego organu możemy skorzystać pomocy przy sporządzeniu odwołania, pomoc może okazać się również przydatna, gdy pojawiają się problemy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Praktycznie każda czynność związana

z kontaktami z organami administracji państwowej, czy samorządu terytorialnego to właśnie działania oparte na prawie administracyjnym, w związku z czym profesjonalna pomoc prawna może okazać się przydatna.

Praktycznie w każdej sytuacji, kiedy pojawia się konieczność podjęcia określonych działań prawnych. W przypadku niekorzystnej dla nas decyzji uprawnionego organu możemy skorzystać pomocy przy sporządzeniu odwołania, pomoc może okazać się również przydatna, gdy pojawiają się problemy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Praktycznie każda czynność związana z kontaktami z organami administracji państwowej, czy samorządu terytorialnego to właśnie działania oparte na prawie administracyjnym, w związku z czym profesjonalna pomoc prawna może okazać się przydatna.

Kiedy możemy się zwrócić po pomoc prawnika?

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka