792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

Każdy człowiek czasami zaciąga kredyty

czy inne pożyczki, solidne zobowiązania. Jednak solidni klienci spłacają je i nie mają problemów. Windykacja należności może sprawiać problemy, ale kancelaria prawna potrafi poradzić sobie z takim zagadnieniem. 

 

Klient mojej kancelarii może liczyć

na przedsądową windykację należności,

czyli odzyskanie długów, negocjacje

i mediacje, dzięki którym długi zostaną solidnie spłacone, reprezentację

w postępowaniu sądowym.  Oferowana

jest także reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym – nie każdy dłużnik zamierza spłacać zobowiązania, dlatego takie działanie jest koniecznością. Reprezentacja klientów jest realizowana także

w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników. Prowadzę także postępowania likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne dłużnika. Niejedna osoba potrzebuje pomocy oraz wsparcia

w takich sprawach. Celowe jest również sporządzenie zawiadomienia

o przestępstwie – może być nim na przykład oszustwo. Dbaj o własne sprawy, szukaj pomocy, nie walcz samodzielnie. 

Każdy człowiek czasami zaciąga kredyty czy inne pożyczki, solidne zobowiązania. Jednak solidni klienci spłacają je i nie mają problemów. Windykacja należności może sprawiać problemy, ale kancelaria prawna potrafi poradzić sobie z takim zagadnieniem. 

 

Klient mojej kancelarii może liczyć na przedsądową windykację należności, czyli odzyskanie długów, negocjacje i mediacje, dzięki którym długi zostaną solidnie spłacone, reprezentację w postępowaniu sądowym.  Oferowana jest także reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym – nie każdy dłużnik zamierza spłacać zobowiązania, dlatego takie działanie jest koniecznością. Reprezentacja klientów jest realizowana także w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników. Prowadzę także postępowania likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne dłużnika. Niejedna osoba potrzebuje pomocy oraz wsparcia w takich sprawach. Celowe jest również sporządzenie zawiadomienia o przestępstwie – może być nim na przykład oszustwo. Dbaj o własne sprawy, szukaj pomocy, nie walcz samodzielnie. 

PRAWO EGZEKUCYJNE

sporządzanie zawiadomienia

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (np. oszustwa)

przedsądowa windykacja należności

prowadzenie negocjacji i mediacji celem spłaty zadłużenia

lub restrukturyzacji długu

prowadzenie negocjacji i mediacji celem spłaty zadłużenia lub restrukturyzacji długu

sprawy o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych

z pokrzywdzeniem wierzycieli

(skarga pauliańska)

sprawy o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska)

reprezentacja wierzycieli

w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym

lub restrukturyzacyjnym dłużnika

reprezentacja wierzycieli w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub restrukturyzacyjnym dłużnika

reprezentacja klientów

w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników

reprezentacja klientów w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników

reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

W prawie egzekucyjnym zajmuję się:

prowadzenie spraw o zapłatę przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę

na terenie Unii Europejskiej

prowadzenie spraw o zapłatę przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY

OD PRAWA EGZEKUCYJNEGO

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD PRAWA EGZEKUCYJNEGO

tel: +48  792  060  641

michal.wyka.mw@gmail.com

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

Z mojej oferty skorzystać mogą nie tylko wierzyciele, ale również dłużnicy. Na czym polegają proponowane usługi na rzecz dłużników? Moją rolą jest między innymi reprezentowanie Klienta w negocjacjach

z bankami oraz firmami windykacyjnymi

w celu redukcji zadłużenia. Ponadto mogę pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach komorniczych oraz sądowych. W związku

z tym zajmuję się między innymi:

 

         przygotowywaniem pism procesowych             w postaci na przykład sprzeciwów,                       zażaleń czy odpowiedzi na pozew

         oraz zarzuty,

 

         pomagam w uchyleniu nakazu zapłaty               oraz wstrzymaniu lub umorzeniu                           egzekucji komorniczej,

 

         odzyskiwaniem bezprawnie pobranych             opłat przez pośredników finansowych.

Z mojej oferty skorzystać mogą nie tylko wierzyciele, ale również dłużnicy. Na czym polegają proponowane usługi na rzecz dłużników? Moją rolą jest między innymi reprezentowanie Klienta w negocjacjach z bankami oraz firmami windykacyjnymi w celu redukcji zadłużenia. Ponadto mogę pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach komorniczych oraz sądowych. W związku z tym zajmuję się między innymi:

 

         przygotowywaniem pism procesowych w postaci na przykład sprzeciwów, zażaleń czy odpowiedzi na pozew oraz zarzuty,

         pomagam w uchyleniu nakazu zapłaty oraz wstrzymaniu lub umorzeniu egzekucji komorniczej,

         odzyskiwaniem bezprawnie pobranych opłat przez pośredników finansowych.

Usługi prawne

na rzecz dłużników

Usługi prawne na rzecz dłużników

Postępowanie windykacyjne pozwala

przy zastosowaniu skutecznych rozwiązań prawnych na doprowadzeniu do realizacji należnym klientom świadczeń, jeszcze

przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również w jego trakcie. Kancelaria na bieżąco bada sytuację

i majątek dłużnika, bada przesłanki złożenia wniosku o upadłość dłużnika czy wniosku

o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, wysyłamy liczne monity

i wezwania do zapłaty, prowadzimy negocjacje i rozmowy polegające

na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem.

Postępowanie windykacyjne pozwala przy zastosowaniu skutecznych rozwiązań prawnych na doprowadzeniu do realizacji należnym klientom świadczeń, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również w jego trakcie. Kancelaria na bieżąco bada sytuację i majątek dłużnika, bada przesłanki złożenia wniosku o upadłość dłużnika czy wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, wysyłamy liczne monity i wezwania do zapłaty, prowadzimy negocjacje i rozmowy polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem.

Postępowanie windykacyjne

Postępowanie egzekucyjne służy ochronie interesów wierzyciela i polega

na prowadzeniu przymusowej egzekucji celem wyegzekwowania swojego roszczenia, wcześniej stwierdzonego tytułem wykonawczym (potocznie mówiąc wyrokiem). Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Celem ochrony praw wierzyciela prawo przewiduje zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, aby wierzyciel mógł skutecznie uzyskać należne mu świadczenia.

Postępowanie egzekucyjne służy ochronie interesów wierzyciela i polega na prowadzeniu przymusowej egzekucji celem wyegzekwowania swojego roszczenia, wcześniej stwierdzonego tytułem wykonawczym (potocznie mówiąc wyrokiem). Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Celem ochrony praw wierzyciela prawo przewiduje zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, aby wierzyciel mógł skutecznie uzyskać należne mu świadczenia.

Postępowanie egzekucyjne

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka