792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

Z prawem pracy mamy do czynienia

na co dzień. Prawo pracy określa prawa

i obowiązki pracowników i pracodawców. Jest to najbardziej powszechna forma umowy, a co za tym idzie pojawiają się w tym zakresie liczne spory. Jako radca prawny biorę udział w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i pracodawcami, zarówno

na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

 

Coraz częściej dochodzi do licznych nadużyć ze strony pracodawcy, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej z prawa pracy, aby wiedzieć jak bronić swoich praw lub jak egzekwować swoje obowiązki. Prowadzę także sprawy

z zakresu ubezpieczeń społecznych,

w szczególności dotyczy to prowadzenia spraw przeciwko ZUS. Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczą

w szczególności: błędnie wyliczonej emerytury, odmowy przyznania różnorodnych zasiłków i rent, podważenia zasadności wypłaty świadczeń i żądanie

ich zwrotu.

Z prawem pracy mamy do czynienia na co dzień. Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Jest to najbardziej powszechna forma umowy, a co za tym idzie pojawiają się w tym zakresie liczne spory. Jako radca prawny biorę udział w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i pracodawcami, zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

 

Coraz częściej dochodzi do licznych nadużyć ze strony pracodawcy, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej z prawa pracy, aby wiedzieć jak bronić swoich praw lub jak egzekwować swoje obowiązki. Prowadzę także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczy to prowadzenia spraw przeciwko ZUS. Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczą w szczególności: błędnie wyliczonej emerytury, odmowy przyznania różnorodnych zasiłków i rent, podważenia zasadności wypłaty świadczeń i żądanie ich zwrotu.

PRAWO PRACY

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY

OD PRAWA PRACY

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD PRAWA PRACY

dochodzenie wynagrodzenia i innych należności z zakresu prawa pracy

wypowiedzenie umowy o pracę

lub rozwiązania umowy o pracę

bez wypowiedzenia

wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

reprezentowanie w sporach

z pracodawcą i pracownikiem

reprezentowanie w sporach z pracodawcą i pracownikiem

o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy

doradztwo w zakresie tzw. klauzul

o zakazie konkurencji w umowach

o pracę i kontraktach menedżerskich

doradztwo w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę i kontraktach menedżerskich

ustalenie prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń

sporządzanie i opiniowanie umów

z zakresu prawa pracy

sprawy o mobbing oraz sprawy związane z dyskryminacją w pracy

odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

W prawie pracy zajmuję się:

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy 

michal.wyka.mw@gmail.com

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

tel: +48  792  060  641

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

Niestety do tego typu sytuacji dochodzi coraz częściej. Zdarzają się one zarówno

w dużych zakładach pracy, jak i mniejszych firmach zatrudniających jedynie kilka osób.  Według Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go

lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Ofiarą tak rozumianego mobbingu może być tylko pracownik,

czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy  o pracę. Warto pamiętać,

że mobberem, czyli osobą dopuszczającą się mobbingu, może być osoba, która nie jest pracownikiem, np. zatrudniona na umowę

o dzieło lub kontrakt menadżerski.

 

W takiej sytuacji należy zasięgnąć porady prawnej, a radca prawny zaoferuje merytoryczne wsparcie, które pozwoli Państwu zgromadzić niezbędną wiedzę, dzięki której łatwiej będzie dochodzić roszczeń. 

Niestety do tego typu sytuacji dochodzi coraz częściej. Zdarzają się one zarówno w dużych zakładach pracy, jak i mniejszych firmach zatrudniających jedynie kilka osób.  Według Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Ofiarą tak rozumianego mobbingu może być tylko pracownik, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Warto pamiętać, że mobberem, czyli osobą dopuszczającą się mobbingu, może być osoba, która nie jest pracownikiem, np. zatrudniona na umowę o dzieło lub kontrakt menadżerski.

 

W takiej sytuacji należy zasięgnąć porady prawnej, a radca prawny zaoferuje merytoryczne wsparcie, które pozwoli Państwu zgromadzić niezbędną wiedzę, dzięki której łatwiej będzie dochodzić roszczeń. 

Sprawy o mobbing

i dyskryminację

Sprawy o mobbing i dyskryminację

Istnieje wiele zawodów, których podejmowanie wiąże się z wysokim ryzykiem wypadku. Niezależnie jednak

od tego na jakim stanowisku są Państwo zatrudnieni, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, mogą Państwo skorzystać z usług naszej kancelarii. Specjalizujemy się bowiem między innymi w dochodzeniu roszczeń

z tytuły wypadku przy pracy. O co mogą ubiegać się w takim przypadku osoby poszkodowane? Ściśle regulują to przepisy prawa, z których jasno wynika,

że pracownikom przysługuje między innymi:

 

       zasiłek chorobowy,

       świadczenie rehabilitacyjne,

       pokrycie kosztów leczenia,

       renta z tytułu niezdolności do pracy.

 

Warto dodać, że pomagam także

w uzyskaniu jednorazowej wypłaty środków za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Istnieje wiele zawodów, których podejmowanie wiąże się z wysokim ryzykiem wypadku. Niezależnie jednak od tego na jakim stanowisku są Państwo zatrudnieni, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, mogą Państwo skorzystać z usług naszej kancelarii. Specjalizujemy się bowiem między innymi w dochodzeniu roszczeń z tytuły wypadku przy pracy. O co mogą ubiegać się w takim przypadku osoby poszkodowane? Ściśle regulują to przepisy prawa, z których jasno wynika, że pracownikom przysługuje między innymi:

 

       zasiłek chorobowy,

       świadczenie rehabilitacyjne,

       pokrycie kosztów leczenia,

       renta z tytułu niezdolności do pracy.

 

Warto dodać, że pomagam także w uzyskaniu jednorazowej wypłaty środków za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku

przy pracy

Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka