792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

Prawo gospodarcze jest jedną

z najważniejszych gałęzi prawa w naszym kraju, regulującą zarówno stosunki między organami państwa a przedsiębiorcami (publiczne prawo gospodarcze) jak i między organizacjami a konsumentami (prywatne prawo gospodarcze). Prawo gospodarcze zajmuje się między innymi takimi kwestiami,

jak prowadzenie działalności gospodarczej czy stopień ingerowania państwa

w gospodarkę. Określa ono również między innymi zasady, na których swoją działalność opierają przedsiębiorstwa i spółki.

 

Kiedy warto wybrać się do prawnika

i skorzystać ze wspomnianych usług? 

Przede wszystkim wtedy, gdy chcą Państwo prowadzić firmę zgodnie z prawem. Obsługa prawna przedsiębiorstw pozwala bowiem zapobiec negatywnym konsekwencjom podejmowanych decyzji i prowadzonych działań. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że zawierane umowy są zgodne

z prawem, a jakakolwiek kontrola nie będzie wiązała się z karami lub innego rodzaju problemami.

Prawo gospodarcze jest jedną z najważniejszych gałęzi prawa w naszym kraju, regulującą zarówno stosunki między organami państwa

a przedsiębiorcami (publiczne prawo gospodarcze) jak i między organizacjami a konsumentami (prywatne prawo gospodarcze).

Prawo gospodarcze zajmuje się między innymi takimi kwestiami,

jak prowadzenie działalności gospodarczej czy stopień ingerowania państwa w gospodarkę. Określa ono również między innymi zasady,

na których swoją działalność opierają przedsiębiorstwa i spółki.

 

Kiedy warto wybrać się do prawnika i skorzystać ze wspomnianych usług? Przede wszystkim wtedy, gdy chcą Państwo prowadzić firmę zgodnie z prawem. Obsługa prawna przedsiębiorstw pozwala bowiem zapobiec negatywnym konsekwencjom podejmowanych decyzji

i prowadzonych działań. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność,

że zawierane umowy są zgodne z prawem, a jakakolwiek kontrola

nie będzie wiązała się z karami lub innego rodzaju problemami.

PRAWO GOSPODARCZE

doradztwo prawne

oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych

doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych

reprezentowanie Klienta

w postępowaniach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych

i upadłościowych

reprezentowanie Klienta w postępowaniach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych

doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych

opracowywanie pełnej dokumentacji spółki (m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów)

oraz reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi

opracowywanie pełnej dokumentacji spółki (m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów) oraz reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi

rejestracja działalności gospodarczej, w tym tworzenie

i rejestracja spółek prawa handlowego, przedstawicielstw

oraz oddziałów

rejestracja działalności gospodarczej, w tym tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów

kompleksowa obsługa prawna

oraz opracowywanie dokumentacji

w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie

i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji biznesowych

kompleksowa obsługa prawna oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji biznesowych

windykacja należności

obsługa prawna przy zakładaniu stowarzyszeń oraz fundacji

W prawie gospodarczym zajmuję się:

doradztwo prawne w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, przekształcania i minimalizowanie kosztów

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY 

OD PRAWA GOSPODARCZEGO

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD PRAWA GOSPODARCZEGO

tel: +48  792  060  641

michal.wyka.mw@gmail.com

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

Obsługa prawna to konieczność. Żadna firma nie jest w stanie funkcjonować

bez obsługi tego rodzaju. Kancelaria doradza jaka będzie najbardziej korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę. Pomaga zarejestrować działalność gospodarczą, otwiera oddziały firm, opracowuje dokumentację spółek, akty założycielskie

i regulaminy. Obsługa prawna jest pomocna przy zakładaniu stowarzyszeń czy fundacji.

Windykacją należności kancelaria także się zajmuje. Kompleksowa obsługa prawna 

oraz opracowywanie dokumentacji to stałe działanie. Kancelaria w Kraśniku opiniuje oraz negocjuje umowy gospodarcze, sporządza opinie prawne i prowadzI wszelkie negocjacje oraz mediacje biznesowe. Doradztwo prawne jest oferowane w dziedzinie likwidacji podmiotów prawnych. Wszelkie regulaminy, umowy, statuty oraz aneksy do umów

są sporządzane. Profesjonalni prawnicy reprezentują klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych

oraz egzekucyjnych. Klient może uzyskać reprezentację podczas postępowań likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych

i upadłościowych. Jest to doskonałe i solidne działanie, a firmy często wynajmują kancelarię na wiele lat. Dzięki niej mogą spokojnie rozwijać działalność i uniknąć jakichkolwiek problemów prawnych.

Obsługa prawna to konieczność. Żadna firma nie jest w stanie funkcjonować bez obsługi tego rodzaju. Kancelaria doradza jaka będzie najbardziej korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę. Pomaga zarejestrować działalność gospodarczą, otwiera oddziały firm, opracowuje dokumentację spółek, akty założycielskie i regulaminy. Obsługa prawna jest pomocna przy zakładaniu stowarzyszeń czy fundacji.

Windykacją należności kancelaria także się zajmuje. Kompleksowa obsługa prawna oraz opracowywanie dokumentacji to stałe działanie. Kancelaria

w Kraśniku opiniuje oraz negocjuje umowy gospodarcze, sporządza opinie prawne i prowadzI wszelkie negocjacje oraz mediacje biznesowe. Doradztwo prawne jest oferowane w dziedzinie likwidacji podmiotów prawnych. Wszelkie regulaminy, umowy, statuty oraz aneksy do umów

są sporządzane. Profesjonalni prawnicy reprezentują klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych. Klient może uzyskać reprezentację podczas postępowań likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jest to doskonałe i solidne działanie, a firmy często wynajmują kancelarię na wiele lat. Dzięki niej mogą spokojnie rozwijać działalność i uniknąć jakichkolwiek problemów prawnych.

Obsługa prawna firmy

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka