792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

Zostałeś podejrzany lub oskarżony

o przestępstwo lub jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

i potrzebujesz do reprezentacji

skutecznego Prawnika? 

 

Pamiętaj! Każdy przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne

ma prawo do obrony.  Warto mieć przy sobie prawnika już od początku trwania postępowania przygotowawczego (przed policją, prokuraturą). Działam niezwłocznie, jeśli jesteś aresztowany i należycie reprezentuje Twoje interesy. Staram się zmienić stosowane środki zapobiegawcze

na łagodniejsze. Gdy przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, pomagam uzyskać widzenie z rodziną. Jesteś ofiarą przestępstwa? Zadbam o to, aby wszystkie Twoje prawa jako pokrzywdzonego zostały należycie reprezentowane. Wystąpimy

z wszelkimi roszczeniami możliwymi w postępowaniu karnym. Udzielę profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej osobom oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu, środków odurzających, posiadanie narkotyków, spowodowanie kolizji drogowej, rozbój, pobicie, znęcanie się, groźby karalne, wyłudzenia i wiele innych.

 

Zostałeś podejrzany lub oskarżony o przestępstwo lub jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz do reprezentacji skutecznego Prawnika? 

 

Pamiętaj! Każdy przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne ma prawo do obrony.  Warto mieć przy sobie prawnika już od początku trwania postępowania przygotowawczego (przed policją, prokuraturą). Działam niezwłocznie, jeśli jesteś aresztowany i należycie reprezentuje Twoje interesy. Staram się zmienić stosowane środki zapobiegawcze na łagodniejsze. Gdy przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, pomagam uzyskać widzenie z rodziną. Jesteś ofiarą przestępstwa? Zadbam o to, aby wszystkie Twoje prawa jako pokrzywdzonego zostały należycie reprezentowane. Wystąpimy z wszelkimi roszczeniami możliwymi w postępowaniu karnym. Udzielę profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej osobom oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu, środków odurzających, posiadanie narkotyków, spowodowanie kolizji drogowej, rozbój, pobicie, znęcanie się, groźby karalne, wyłudzenia i wiele innych.

 

PRAWO KARNE

postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie

z kary, zmiana sposobu odbywania kary, o zatarcie skazania

postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, zmiana sposobu odbywania kary, o zatarcie skazania

reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym, działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

sporządzanie pism w postępowaniu karnym:  apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania

sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia

sporządzanie zawiadomienia

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W prawie karnym zajmuję się:

obronę w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę w sprawach wykroczeniowych

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY

OD PRAWA KARNEGO

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD PRAWA KARNEGO

tel: +48  792  060  641

michal.wyka.mw@gmail.com

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

Ubiegać mogą się o nie osoby skazane

na karę pozbawienia wolności,

które wykazują zachowania wskazujące

na przestrzeganie prawa po opuszczeniu zakładu karnego oraz ponowne niepopełnienie przestępstwa. Warto zaznaczyć, że osoba może zostać przedterminowo zwolniona wyłącznie

po spełnieniu określonych warunków. 

W większości przypadków skazani muszą odbyć przynajmniej połowę kary, 

ale nie mniej niż sześć miesięcy.

W przypadku recydywy lub udziału

w zorganizowanej grupie przestępczej jest to siedemdziesiąt pięć procent kary. Osoby skazane na 25 lat pozbawienia wolności mogą ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po piętnastu latach,

a na dożywocie po dwudziestu pięciu.

Ubiegać mogą się o nie osoby skazane na karę pozbawienia wolności, które wykazują zachowania wskazujące na przestrzeganie prawa po opuszczeniu zakładu karnego oraz ponowne niepopełnienie przestępstwa. Warto zaznaczyć, że osoba może zostać przedterminowo zwolniona wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. W większości przypadków skazani muszą odbyć przynajmniej połowę kary, ale nie mniej niż sześć miesięcy. W przypadku recydywy lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jest to siedemdziesiąt pięć procent kary. Osoby skazane na 25 lat pozbawienia wolności mogą ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po piętnastu latach, a na dożywocie po dwudziestu pięciu.

Postępowanie

o warunkowe zwolnienie przedterminowe

Postępowanie o warunkowe zwolnienie przedterminowe

Prawnicy pomagają bronić sprawcę przestępstwa w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia – np. ktoś uszkodził cudzą własność i został oskarżony przez właściciela o popełnienie takiego wykroczenia. Nieobce są mu także sprawy karnoskarbowe, w sytuacji, gdy klient oskarżony jest np. o zatajanie dochodów

i płacenie części podatków. Rolą prawnika jest reprezentowanie podejrzanego

w postępowaniu przygotowawczym. Zajmuje się także sprawami o odroczenie

i zawieszenie wykonania kary

czy też przerwę w wykonywaniu kary. Ważne są też sprawy o zmianę sposobu odbywania kary oraz o zatarcie skazania.

 

Prawnik może być też pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego, sporządza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego rolą jest także sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz pism w postępowaniu karnym takich, jak apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski

o wznowienie postępowania. Wszystkie sprawy prowadzone są solidnie, rzetelnie,

w sposób rzeczowy. Wysoka jakość pracy takich prawników ma znaczenie. Niejedna osoba może liczyć na wsparcie oraz pomoc prawnika. Wystarczy określić potrzebę, porozmawiać  i prawnik podejmie się działania na rzecz danej osoby.

Prawnicy pomagają bronić sprawcę przestępstwa w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia – np. ktoś uszkodził cudzą własność i został oskarżony przez właściciela o popełnienie takiego wykroczenia. Nieobce są mu także sprawy karnoskarbowe, w sytuacji, gdy klient oskarżony jest np. o zatajanie dochodów i płacenie części podatków. Rolą prawnika jest reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym. Zajmuje się także sprawami o odroczenie i zawieszenie wykonania kary czy też przerwę w wykonywaniu kary. Ważne są też sprawy o zmianę sposobu odbywania kary oraz o zatarcie skazania.

 

Prawnik może być też pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego, sporządza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego rolą jest także sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz pism w postępowaniu karnym takich, jak apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania. Wszystkie sprawy prowadzone są solidnie, rzetelnie, w sposób rzeczowy. Wysoka jakość pracy takich prawników ma znaczenie. Niejedna osoba może liczyć na wsparcie oraz pomoc prawnika. Wystarczy określić potrzebę, porozmawiać  i prawnik podejmie się działania na rzecz danej osoby.

Oskarżenia

oraz obrona

Oskarżenia oraz obrona

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka