792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

Prawo cywilne to gałąź prawa,

która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje bowiem stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, a więc osobami fizycznymi

i prawnymi.  Każdy z nas codziennie zawiera różne umowy czy to w formie ustnej

czy pisemnej. Wiele z nich zawiera niejasne sformułowania lub niedozwolone klauzule. Jako Radca Prawny zajmuję się analizowaniem, opiniowaniem, sporządzaniem i negocjowaniem

warunków różnorodnych umów.

 

W ramach prowadzonej działalności reprezentuję klientów w sądzie  w sprawach związanych z zapłatą wynikającą z różnych umów – zlecenia, pożyczki, ubezpieczenia, sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, jak również w sprawach związanych

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Prawo cywilne to gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje bowiem stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, a więc osobami fizycznymi i prawnymi.  Każdy z nas codziennie zawiera różne umowy czy to w formie ustnej czy pisemnej. Wiele z nich zawiera niejasne sformułowania lub niedozwolone klauzule. Jako Radca Prawny zajmuję się analizowaniem, opiniowaniem, sporządzaniem i negocjowaniem warunków różnorodnych umów.

 

W ramach prowadzonej działalności reprezentuję klientów w sądzie

w sprawach związanych z zapłatą wynikającą z różnych umów – zlecenia, pożyczki, ubezpieczenia, sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, jak również w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

 

PRAWO CYWILNE

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY 

OD PRAWA CYWILNEGO

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD PRAWA CYWILNEGO

prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia

i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy

o eksmisji

prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisji

roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi i gwarancji

postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych

prawo spadkowe: postępowanie

w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy

o zachowek

prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek

reprezentacja w postępowaniach sądowych 

sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty

negocjacje handlowe

sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej

i deliktowej

sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej

przygotowywanie, opiniowanie

i negocjowanie wszelkich umów

przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów

prawo zobowiązań:

analiza i redagowanie umów zobowiązaniowych

prawo zobowiązań: analiza i redagowanie umów zobowiązaniowych

postępowanie upominawcze

i nakazowe

postępowanie upominawcze i nakazowe

W prawie cywilnym zajmuję się:

sprawy o zapłatę

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

Sprawy o zapłatę należą do najczęściej występujących postępowań toczących się

w wydziałach cywilnych. Aby wszcząć takie postępowanie wcześniej obowiązkowo należy skierować do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty. Ponadto sporządzam profesjonalne umowy i negocjujemy

ich warunki, aby w sposób maksymalny zabezpieczyć interesy naszych klientów. Prawidłowe sporządzenie umowy pozwala bowiem zminimalizować ryzyko nienależytego wykonania umowy

przez kontrahenta. Reprezentuję Klientów w sporach związanych z nieruchomościami (podział majątku małżonków, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, najem, dzierżawa).

 

Prowadzę sprawy o odwołanie darowizny czy w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( tzw. skarga pauliańska). Reprezentuję również interesy Klientów w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Sprawy o zapłatę należą do najczęściej występujących postępowań toczących się w wydziałach cywilnych. Aby wszcząć takie postępowanie wcześniej obowiązkowo należy skierować do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty. Ponadto sporządzam profesjonalne umowy i negocjujemy ich warunki, aby w sposób maksymalny zabezpieczyć interesy naszych klientów. Prawidłowe sporządzenie umowy pozwala bowiem zminimalizować ryzyko nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta. Reprezentuję Klientów w sporach związanych z nieruchomościami (podział majątku małżonków, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, najem, dzierżawa).

 

Prowadzę sprawy o odwołanie darowizny czy w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( tzw. skarga pauliańska).

Reprezentuję również interesy Klientów w sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Sprawy o zapłatę

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka